صفحه اصلی
اخبار جدید

1396/05/25

روابط عمومی / حمایت همه جانبه دانشگاه علوم پزشکی زاهدان از برنامه های مؤسسه خیریه محکم

دکتر میری رئیس دانشگاه علوم پزشکی زاهدان در جمع مدیران و اعضاء هیأت مدیره مؤسسه حمایتی محکم اظهار داشت: جلب مشارکت و دخیل کردن سازمانهای مردمی و خیرین سلامت با تشکیل معاونت اجتماعی از افتخارات وزارت بهداشت،درمان وآموزش پزشکی و دانشگاه علوم پزشکی زاهدان است.