اطلاعیه


اطلاعیه

 

به اطلاع اعضای محترم هیات علمی متقاضی رزرو اتاق در مهمانسرای مشهد مقدس می رساند که طبق هماهنگی انجام شده، امکان استفاده از مهمانسرای قائم مشهد واقع در بیمارستان قائم (ابتدای احمد آباد) با شرایط زیر میسرمی باشد:

 

 1-برای رزرو اتاق واخذ معرفی نامه حداقل دو هفته قبل از زمان اسکان با ستاد رفاهی اعضای هیات علمی هماهنگی شود.

2-هزینه اتاقهای دو تخته  در حال حاضر شبی 000/000/1 ریال و سه تخته شبی 000/200/1 ریال می باشد .ضمنا کلیه هزینه ها در محل مهمانسرا از متقاضیان اخذ می گردد. هزینه اتاقها همراه صبحانه می باشد.