بيمارستان ٢٢ بهمن نيكشهر


 

 تاريخچه بيمارستان

 

بيمارستان 22 بهمن اولين و تنها بيمارستان شهر نيكشهر مي باشد. احداث اين بيمارستان در زميني به مساحت 5/1 هكتار و زيربناي 4588 متر مربع در سال 1369 به پايان رسيده و در تاريخ 22/11/69 افتتاح و شروع به فعاليت نمود . در آغاز داراي 25 تخت و بخشهاي داخلي ، اطفال ، جراحي ، زايشگاه ، آزمايشگاه ، راديولوژي و درمانگاه وابسته بود و بعدها به مرور زمان از 25 تخت به 64 تخت ارتقاء پيدا كرد. در سال 1369 به رياست دكتر پسند ملك زايي بيمارستان مذكور فعاليت خود را آغاز نمود. دكتر ملك زايي از پزشكان بومي منطقه بود كه با تلاش و كوشش فراوانش به بيمارستان رونق چشمگيري بخشيد.

 

 مشخصان بيمارستان

 

در حال حاضر بيمارستان 22 بهمن با داشتن 64 تخت فعال و درجه ارزشيابي دو و كادر درماني شامل : متخصص 6 نفر ، پزشك عمومي 5 نفر ، پرستار 25 نفر ، ماما 4 نفر ، كاردان 12 نفر ، بهيار 3 نفر ، و كادر پشتيباني 9 نفر ، كادر

  خدماتي 39 نفر مشغول خدمات دهي به مردم مي باشند. پوشش درماني اين بيمارستان شامل اورژانس درمانگاههاي تخصصي داخلي ، اطفال ، جراحي عمومي ، زنان و زايمان و چشم مي باشد. بخشهاي كلنيكي بصورت شيفت صبح و بخش اورژانس ، آزمايشگاه و راديولوژي بصورت شبانه روز فعاليت دارند.

 

 بخشهاي بستري بيمارستان

 

   اطفال : داراي 12 تخت فعال

 

 جراحي زنان و زايمان : داراي 12 تخت فعال

 

 جراحي عمومي : داراي 7 تخت فعال


  داخلي
: داراي 11 تخت فعال

 

 بخشهاي پاراكلنيكي بيمارستان

 

آزمايشگاه طبي : هماتولوژي ، بيوشيمي خون ، بيوشيمي ادرار ، انگل شناسي ، ميكروب شناسي و سرولوژي

 

 راديولوژي

 

 بخشهاي درمانگاهي بيمارستان

 

  درمانگاه اطفال

 

درمانگاه اورژانس

 

درمانگاه بينايي سنجي

 

درمانگاه جراحي عمومي

 

درمانگاه داخلي

 

درمانگاه زنان و زايمان

 

آدرس : شهرستان نيكشهر – خيابان ابن سينا – بيمارستان 22 بهمن

 

              كد پستي : 9991735837

 

              تلفن : 2 – 05465222601

 

              نمابر : 05465222603