بيمارستان ايران ايرانشهر


 

معرفی بیمارستان :

 

نام بیمارستان : ایران ایرانشهر

 

 تعداد تخت فعال : 97 تخت

 

مساحت کل : 72983

 

آدرس : ایرانشهر کیلومتر 4 جاده بمپور

 

کد پستی : 9911131311

 

تاریخچه بیمارستان : پروژه احداثی توسط سازمان تأمین اجتماعی که طی توافقنامه به دانشگاه علوم پزشکی زاهدان در سال 1383 واگذار ودر تاریخ یک بهمن هشتاد وسه افتتاح شد.

 

بخشهای بستری :

 

 1- زنان 2- زایمان 3- اطفال 4- نوزادان 5- چشم


بخشهای پارا کلینیکی :

 

 1- آزمایشگاه 2- رادیولوژی 3- داروخانه

 

 

بخش های درمانگاهی :

 

 1- زنان وزایمان