شرح وظایف


کارشناس مسئول : فاطمه بهمنش پور

میزان تحصیلات: کارشناس ارشد آموزش پرستاری

کارشناس حاکمیت بالینی: محمد حاتم مراد

میزان تحصیلات: کارشناس پرستاری

شرح وظایف:

1-برگزاری کلاسهای آموزشی مبانی حاکمیت بالینی در بیمارستانهای استان

2- بازدید و ارزیابی بیمارستانها

3- بروز رسانی اطلاعات در زمینه سایت انجمن اینترنتی حاکمیت بالینی و سامانه پیگیری وظایف

4-تظیم جدول بازدیدها وجلسات

5-تشکیل کمیته حاکمیت بالینی و بازخورد مصوبات به بیمارستانها

6- برقراری جلسات دوره ای با دفتر ریاست دانشگاه ، معاون درمان ، مسئولان ادارات درمان، ریاست دانشگاه ، مدیریت بیمارستانها و مسئولان حاکمیت بالینی

7- ارتباط با وزارتخانه در خصوص برنامه های جدید و شرکت در کلاسهای آموزشی و جلسات مربوطه

اعضای ستاد حاکمیت بالینی دانشگاه:

1- ریاست محترم دانشگاه

2- قائم مقام ریاست محترم دانشگاه آقای دکتر هوشنگ سندگل

3- کلیه معاونین محترم دانشگاه

4- ریاست محترم دانشکده پزشکی  خانم دکتر زهرا ذاکری

5- ریاست محترم دانشکده پرستاری و مامایی آقای دکتر علی نویدیان

6-روسای محترم بیمارستان های علی ابن ابیطالب(ع) -خاتم الانبیاء(ص) -بوعلی- چشم پزشکی الزهرا(س) زاهدان

7- آقای حسن حق پرست مدیر محترم دفتر پرستاری دانشگاه

8- آقای سید رفیع حسینی مدیر داخلی محترم بیمارستان چشم پزشکی الزهرا(س)

9- آقای محمد حاتم مراد کارشناس حاکمیت بالینی دانشگاه

10-خانم فاطمه بهمنش پور کارشناس مسئول حاکمیت بالینی دانشگاه

اعضای کمیته اجرایی حاکمیت بالینی دانشگاه:

1-آقای دکتر مصطفی ده مرده ئی (متخصص جراح عمومی وفوق پلاستیک) معاون محترم درمان-ریاست  کمیته اجرایی

2- آقای دکتر غلامرضا ملاشاهی- مدیر محترم درمان-عضو کمیته اجرایی

3-آقای دکتر بهرام چوبان -رئیس بیمارستان خاتم الانبیاء(ص)زاهدان- عضو کمیته اجرایی

4-آقای دکتر عبدالوهاب باغبانیان عضو هیات علمی دانشگاه- عضو کمیته اجرایی

5-آقای حسن حق پرست -مدیر دفتر پرستاری دانشگاه- عضو کمیته اجرایی

6- آقای محمد حاتم مراد -کارشناس حاکمیت بالینی دانشگاه - عضو کمیته اجرایی

7-خانم فاطمه بهمنش پور -کارشناس مسئول حاکمیت بالینی دانشگاه -دبیر کمیته اجرایی

اعضای کمیته علمی ستاد حاکمیت بالینی دانشگاه:

1- معاون محترم آموزشی دانشگاه آقای دکتر محمود ایمانی -فوق تخصص نوزادان

2- معاون محترم درمان دانشگاه آقای دکتر مصطفی ده مرده ئی -فوق تخصص جراحی پلاستیک

3-  آقای دکتر هوشنگ سندگل فوق تخصص نفرولوِی

4- ریاست محترم دانشکده پزشکی خانم دکتر زهرا ذاکری -فوق تخصص روماتولوِی

5- دکتر عبدالوهاب باغبانیان مدیر گروه محترم دانشکده بهداشت -عضو هیات علمی دانشگاه