کارشناس و شرح وظایف آن


 

حمیده گلی ، کارشناس ارشد پرستاری کودکان

CommunityNursing94@gmail.com

شرح وظایف

مسئول برگزاري شوراي پژوهشي مرکزو تنظیم صورتجلسات و مصوبات آن و پیگیری آن
   
پاسخگويي به تمامي مکاتبات داخلي و خارج مرکز
 
نظارت بر کليه امور مربوط به دفتر مديريت امور پژوهشی 
  
تکمیل اطلاعات سامانه مديريت اطلاعات تحقيقاتي و حل مشکل اعضاء
  
تشكيل پرونده جهت بايگاني و نيز نگهداري كليه سوابق نامه‌ها و همچنين طرح هاي پژوهشي مصوب؛
  
سرچ کامپيوتري مقالات اعضاء هيأت علمي
  
مسئول پيگيري پیشرفت طرحهاي تحقيقاتي و گزارش نهایی طرح ها
  
به روز کردن پرونده هاي اعضاء هيأت علمي و غير هيأت علمي
  
فرمت خلاصه فارسي و انگليسي طرحهاي تحقيقاتي جهت وب سايت
  
ارسال نظرات شورا به مجريان و پيگيري آن ها
  
بروز رساني و وارد نمودن اطلاعات طرح ها در نرم افزار سمات
ثبت طرح در دفتر طرح ها و ثبت طرح در برنامه ورد در کامپیوتر و ثبت طرح در جدول اکسل
 
ارزیابی ایندکس مقالات و ورود اطلاعات مقالات و خلاصه مقالات به سامانه پژوهشی زیر نظر مدیر پژوهشی
 
جمع آوری اطلاعات مربوط به مرکز
 
ورود اطلاعات مربوط به ارزیابی مرکز تحقیقات زیر نظر مدیر پژوهشی اعم  از مقالات و خلاصه مقالات
 
انجام امور مربوط به آموزش اعضاء
 
ورود اطلاعات کارنامه پژوهشی  اعضاء
 
سالانه  اعضای هیئت علمی H-Indexتهیه
 
همكاري با مدير و محققان گروه در انجام ماموريت هاي محوله
 
تهيه و تنظيم گزارش هاي دوره‌اي و موردي از روند پيشرفت برنامه تفصيلي کوتاه مدت و بلند مدت گروه ذيربط؛
 
تهيه و تنظيم گزارش پرداخت حق الجلسات ، حق التحقيق، حق الزحمه ارزيابي  و ارسال آنها به معاونت پژوهشي جهت انجام  امور كارشناسي؛
 
جمع‌آوري اطلاعات لازم پيرامون كليه نيازهاي گروه به منظور استفاده در همايش‌ها ، نشست‌هاي علمي ، سايت‌هاي اينترنتي و ... ؛
 
شناسايي مجلات معتبر علمي ـ پژوهشي و بررسي راهكارهاي ارائه مقالات علمي گروه با همكاري گروه همکاریهای علمی 
 
آگاهی از جدیدترین آيين نامه ها, بخشنامه ها و قوانين و مقررات پژوهشي