معرفی مرکز


CommunityNursing94@gmail.com

تاریخچه مرکز:

در سال 1393 ایده تاسیس مرکز تحقیقات سلامت جامعه مطرح گردید و با پیگیری های انجام شده ترکیب اعضاء هیئت موسس مرکز مشخص و درخواست تاسیس به ترتیب در شورای پژوهشی دانشگاه ، شورای دانشگاه  و معاونت پژوهشی وزارت بهداشت و درمان مطرح و در یکصدو پنجاهو یکمین جلسه شورای گسترش دانشگاه های علوم پزشکی کشور مورخ 6/10/1394 با تاسیس مرکز تحقیقات پرستاری جامعه موافقت اصولی بعمل آمد. این مرکز پس از تجهیز و سازماندهی از سال 1395 فعالیت خود را شروع کرده است.

هدف این مرکز انجام تحقیقات بنیادی و کاربردی با بکارگیری دانش، تئوری ها و مدل های پرستاری به منظور ارائه روش های مختلف خدمات در سطوح مختلف پیشگیری به فرد، خانواده و جامعه می باشد.

چشم انداز:

ارائه مراقبت های پرستاری با کیفیت، مستلزم انجام تحقیقات مبتنی بر اصول علمی، تئوری ها و مدل های پرستاری ارائه شده می باشد. مرکز تحقیقات پرستاری جامعه برآن است تا براساس نیازسنجی ، الویت های پژوهشی را تدوین نماید و بارویکرد مبتنی بر شواهد و جامعه نگر به اعتلای سلامت آحاد جامعه دست یابد وبعنوان یک مرکز تحقیقاتی معتبر شناخته شود.

رسالت مرکز:

مرکز تحقیقات سلامت جامعه با هدف توسعه و کاربرد تحقیقات در ارائه مراقبت های پرستاری از بالین تا جامعه راه اندازی شده است. بدین منظور این مرکز با جلب مشارکت دانشجویان در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشدو اعضای هیئت علمی گرایش های پرستاری و رشته های مرتبط با آن سعی دارد از طریق حمایت های مالی، شناسایی نیازهای مراقبتی و مشکلات منطقه در حیطه سلامت، گام های موثریدرجهت ارتقای کیفیت مراقبت های پرستاری با رویکرد جامعه نگر در بالین، جامعه و منزل بردارد.

اهداف مرکز:

Ø     توسعه و بکارگیری دانش بشری در زمینه علم "پرستاری جامعه"

Ø     انجام پژوهش های بنیادی اپیدمیولوژیک و بالینی در جهت اصلاح نظام ارائه خدمات بهداشتی درمانی کشور به منظور جوابگویی به نیازهای جامعه اسلامی.

Ø     جمع آوری، تنظیم و طبقه بندی اسناد، مقالات و مدارک مربوطه و انتشار آنها.

Ø     تربیت نیروی انسانی محقق در زمینه پرستاری جامعه.

Ø     ترغیب، تشویق و بکارگیری محققین.

Ø     کوشش در جلب توجهو همکاری مراکز تحقیقاتی و اجرایی مربوطه در داخل کشور.

Ø     همکاری علمی با مراکز تحقیقاتی و آموزشی سایر کشورها و سازمان های بین المللی با رعایت قوانین و مقررات دولت جمهوری اسلامی ایران.

Ø     تعیین استانداردهای مراقبت های پرستاری.

Ø     برنامه ریزی و اجرای سمینارهایی در سطح منطقه، کشور و بین المللی برای مشارکت و همکاری متخصصین و بکارگیری نتایج تحقیقات کاربردی در امر آموزش و مراقبت با تاکید پرستاری جامعه نگر مبتنی بر شواهد و الگوهای مراقبتی بومی.

Ø     بسترسازی جهت انجام تحقیقات درون بخشی و بین بخشی.

Ø     ارائه خدمات مشاوره ایی درخصوص طراحی پروپوزال و آنالیز اطلاعات.

Ø      برگزاری کارگاه ها و دوره های آموزشی به منظور توانمند سازی پژوهشگران حوزه سلامت.