برنامه استراتژیکبرنامه استراتژیک مرکزتحقيقات سلامت بارداری

بیانیه رسالت و ماموریت: Missionstatement

مرکز تحقیقات سلامت بارداری موسسه ای دولتی است که از سال  1390تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی

زاهدان فعالیت خودرا آغاز نموده است.مرکز در زمینه مسائل سلامت دوران بارداری فعالیت می نماید.این مرکز تحقیق و پژوهش را بعنوان

بستراجرای ماموریت اصلی خود يعني ارتقاءسلامت بارداری  و کاهش مرگ و میر مادر و نوزاد قرارداده است.رعایت اصول اخلاقی درپژوهش

باحفظ کرامت و حقوق انسانی محور حاکم بر فعالیتهای این مرکز میباشد.

-         پژوهش در زمینه سلامت بارداری

-         پژوهش در زمینه کاهش مرگ مادرونوزاد

-         فعالیتهای اختصاصی در زمینه سلامت مادران باردار

-         فعالیتهای اختصاصی در زمینه زایمان ایمن

-         فعالیتهای اختصاصی در زمینه آموزش بهداشت

نیازها ( Needs)


   ایجاد فضای مناسب فیزیکی
   

  استخدام و بکارگیری پژوهشگران تمام وقت
     

  بکارگیری کادر اداری و خدماتی
    

  برگزاری کارگاههای آموزشی در زمینه روش تحقیق ؛ نرم افزار Spss ؛ N note وکارگاه پژوهشهای کیفی ؛ مقاله نویسی فارسی و لاتین
     

  تدوین استانداردهای بومی در زمینه مسائل سلامت مادر و کودک
    

  تدوین پروتکل های پیشگیری و ارتقاء سطح بهداشت
   

  آموزش عمومی مادران


اهداف( Goals)

-         توسعه تحقيقات کاربردی در زمینه سلامت مادر و کودک

-         توسعه علم از طریق انتشار مقالات از نتایج تحقیقات انجام شده در مرکز

-         بالا بردن سرانه مقالات منتشر شده داخلی و خارجی

-         بالا بردن سرانه شرکت در سمینارهای داخلی و خارجی

-         ارتقاء سطح كيفي خدمات بهداشتي مادروكودك

ارزش ها (Values)

-         مشتری مداری

-         تربیت نیروهای متخصص پژوهشی و کارآمد

-         رعایت اصول اخلاق در پژوهش

-         حفظ کرامت و حقوق انسانی بویژه در اقشار محروم جامعه

نقاط قوت ( Strengths )

-    وضعیت متناسب نیروی متخصص در دانشگاه در زمینه  موضوعات مرتبط با سلامت بارداری (اعم از متخصص زنان و زایمان ،اپیدمیولوژی،تغذیه، گروه مامایی، ژنتیک و....

-         بستر مناسب برای انجام کارهای تحقیقاتی

-         مهارت نگارش مقالات فارسی و لاتین توسط اعضاء مرکز

-         ارتباط با سایر مراکز تحقیقاتی

-         داشتن مجوز اصولی

-   وجود دوره های تحصیلات تکمیلی در دانشکده پرستاري و مامايي( كارشناس ارشد مشاوره در مامايي؛ كارشناسي ارشد پرستاري ويژه و....

-         تیپ 1 بودن دانشگاه ، وجود مراکز تحقیقاتی متعدد در حوزه های مختلف بالینی و علوم پایه

-         مشارکت و همفكری با واحد سلامت مادروکودک در معاونت بهداشتی جهت تعيين اولويتها و اجرای طرح ها

نقاط ضعف(Weaknesses)

-         کمبود اطلاعات و مطالعات همه گیرشناسی

-         نبود ردیف بوجه ای مستقل برای مرکز

-         وضعیت نامناسب نیروی انسانی خدماتی و اداری

-         تعدد وظایف اعضاء هیئت علمی

-         قطعی نبودن مجوز تاسیس

-         دسترسی نسبی به تمام منابع اطلاعاتی و مقالات به روز دنیا

فرصت ها(Opportunities )

-         نگرش مثبت به جایگاه پژوهشی

-         وجود مشکلات بهداشتی در منطقه

-         پشتیبانی مدیریت دانشکده و دانشگاه از مرکز

-         صندوق حمایت از پژوهشگران کشور و معاونت فناوری ریاست جمهوری

-         امکان فرصت های مطالعاتی و تحصیلات تکمیلی برای پژوهشگران مرکز

-         شبکه دیجیتال کتابخانه الکترونیک وزارت کشور

تهدیدها (Threat )

-         پائین بودن سهم بخش پژوهش در سرانه درآمد ملی

-         نداشتن پژوهشگر تمام وقت استخدامی

-         عدم صدور ردیف و تشکیلات سازمانی در زمان موافقت اصولی توسط وزارت بهداشت

استراتژیها     (Strategic )

-         اخذ مجوز قطعی

-         توسعه مدیریت منابع انسانی

-         ارتقاء نقش مرکز در تدوین سیاستهاواستراتژیهای منطقه ای در زمینه سلامت مادرونوزاد

-         تقویت مرکز بعنوان یکی از مراکز مهم منطقه

-         حمایت از پژوهشگران فعال

-         جلب حمایت همه جانبه سیستم های دولتی و غیر دولتی

-         توسعه مشارکت مادران در امر سلامت دوران بارداری

-         توسعه ارتباطات ملی و بین المللی وکسب اعتباراز موسسات معتبر ملی و بین المللی

-         نیاز سنجی مشکلات بهداشتی مرتبط با سلامت مادر و کودک در منطقه

-         راه اندازی مجله مرکز با محوریت سلامت مادر و کاهش مرگ و میر نوزاد

-         توانمندسازی اعضاءهیئت علمی مرکز با برگزاری کارگاههای آموزشی

اهداف عینی (objectives)

-         اخذ مجوز قطعی

-         تصویب حداقل 8 طرح پژوهشی در هر سال در راستای الویتهای پژوهشی مرکز

-         چاپ حداقل 6 مقاله لاتین و 7 مقاله فارسی در مجلات معتبر خارجی و داخلی

-         تالیف یک عنوان کتاب تخصصی با نام مرکز در هر سال

-         برگزاری همایش مرتبط با حیطه فعالیت مرکز برای هر 2سال یکبار

-         برگزاری حداقل 2 کارگاه آموزشی درهر سال در زمینه مقاله نویسی فارسی و لاتین و پژوهشهای کیفی و كارگاههاي آموزشي مورد نياز

-         تعیین اولویتهای بهداشتی براساس نیازسنجی منطقه

-         انجام اقدامات اولیه برای اخذ مجوز مجله