بيمارستان ٢٢ بهمن خاش

بيمارستان 22 بهمن خاش


معرفي بيمارستان :

تاريخچه : بيمارستان 22 بهمن خاش در سال 1350 بر اساس 25 تخت ساخته شد كه بتدريج در سالهاي بعد براي آن 100 تخت مصوب گرديد . اولين پزشك شاغل در اين بيمارستان يك پزشك جراح عمومي بود كه به به علت كمبود امكانات كار پزشك عمومي را انجام مي داد . در سال 1357 بعد از پيروزي انقلاب اسلامي اين بيمارستان از نام جمعيت شيرو خورشيد سرخ به بيمارستان 22 بهمن تغيير نام داد و ارائه خدمات در آن گسترش يافت . در حال حاضر با 96 تخت فعال در قالب بخشهاي مردان – زنان – اطفال– زايشگاه – اورژانس – دياليز – تالاسمي – اتاق عمل با الگوي بيمارستان عمومي در تخصصهاي داخلي – جراحي - اطفال – زنان و زايمان و ارتوپدي ارائه خدمات مي نمايد. همچنين باتوجه به حضور متخصصين پاتولوژي و خدمات لازم در موارد مربوطه ارائه مي شود .

درحال حاضر این بیمارستان تعطیل و با راه اندازی بیمارستان امام خمینی خاش خدمات درمانی به آن بیمارستان منتقل شده است.


بخشهاي بستري :

 • بخش اطفال :اين بخش با فضاي تقريبي 196 متر مربع درمجاورت زايشگاه و اورژانس و جدا از ساير بخشها قرار دارد. همجواري بخش اطفال با بخشهاي مذكورمنجر به سهولت انتقال نوزادان وبيماران بد حال به اين بخش مي شود. واحد مراقبت نوزادان نيز داخل بخش اطفال مي باشد و در مجموع شامل 18 تخت فعال بوده وبا برخورداري از دو پزشك متخصص اطفال اقدامات درماني لازم جهت اكثر مراجعين صورت مي گيرد و در صورت نياز به ارائه درمانهاي فوق تخصصي يا مراقبت ويژه نوزادان (NICU يا PTCU ) بيمار باآمبولانس115 به مركز استان منتقل مي شود .
 • بخش زايشگاه : اين بخش شامل 13 تخت بستري ، 2 تخت زايمان ، 2 تخت معاينه مي باشد.در حال حاضر خدماتي شامل اداره زايمان ( كنترل ليبر – انجام زايمان كنترل بعد از زايمان ، شير دهي و ......) پذيرش بيماراني كه نياز به عمل جراحي دارند ( مانند : سزارين ، كورتاژ – سركلاژ و .....)وسرويس دهي به ساير بيماران بستري(شامل خونريزيهاي دوران حاملگي-بيماران تحت نظرحاملگي...) را ارائه ميدهد .
 • بخش زنان :اين بخش شامل23 تخت ، 4 اتاق بستري بيماران ،1 اتاق كار و استراحت پرسنل مي باشد . كه هر اتاق به تفكيك تخصص مربوطه ونوع ارائه خدمات به بيماران مجزا شده است .
 • اتاق داخلي : داراي هشت تخت ودو پزشك متخصص داخلي بوده وبه بيماراني كه مبتلا به بيماريهايي مانند برونشيت – پنوموني–هايپترنشن–آسم–ديابت–گاستريت و سايراختلالات گوارشي-رنال كوليك–بروسلوز–هپاتيت–و مشكلات كبدي و ... خدمات ارائه مي دهد و بيماراني كه نياز به مراقبتهاي فوق تخصصي و ويژه قلب دارند به مركز استان ارجاع مي شوند .
 • اتاق جراحي : شامل 6 تخت بوده و تمامي مبتلايان به بيماريهاي جراحي عمومي مانند آپانديسيت ، انواع فتق ها ، انسداد مجاري گوارشي – تروماهاي نافذ – توده ها – پرولاپس ركتوم – سلوليت ها...... در آن تحت درمان لازم قرار مي گيرند.
 • اتاق ارتوپدي : شامل پنج تخت كه در آن انواع شكستگيهاي باز و بسته ، ناهنجاريهاي مادر زادي استخواني و ..... تحت درمان قرار مي گيرند .
 • اتاق زنان : شامل 4 تخت مي باشد و در آن بيماران مبتلا به ركتوسل و سيستوسل و يا حاملگي – pID– انواع عفونتهاي دوران حاملگي – كيست تخمدان ، كورتاژ تشخيصي و هيستركتومي ...... توسط متخصص زنان و زايمان تحت درمان قرار مي گيرند .
 • بخش مردان :اين بخش شامل 30تخت و5اتاق بستري – اتاق كار – استراحت پرسنل و انبار مي باشد . و بيماران سرويسهاي داخلي جراحي – ارتوپدي در آن بستري مي شوندكه 12 تخت در اختيار بيماران داخلي و 9 تخت جراحي و9 تخت ارتوپدي مي باشندتقريباً تمامي مراجعين در سرويسهاي مذكور مي توانند از خدمات درماني مربوطه بهره مند شوند و بيماران جراحي اعصاب و مشكلات حاد قلبي به زاهدان اعزام مي شوند
 •  اتاق عمل : اتاق عمل بيمارستان 22 بهمن در ضلع شمال غربي بيمارستان واقع شده كه مجموعاً داراي 14 اتاق بوده و 2 درب وردي دارد كه يك درب كوچك مخصوص ورود و خروج پرسنل كه به محوطه بيمارستان باز مي شود و يك درب بزرگ كه مخصوص ورود و خروج بيماران بوده و داخل بخش جراحي باز مي شود . اين بخش داراي 4 اتاق جهت جراحي بوده كه شامل جراحي زنان – جراحي عمومي – جراحي ارتوپدي وجراحي چشم است . هر اتاق امكانات لازم را براي ارائه خدمات مربوطه دارد و بجز اتاق عمل چشم كه به علت عدم داشتن متخصص چشم غير فعال است ساير تختهاي جراحي فعال مي باشند. علاوه بر موارد فوق با توجه به اينكه بيمار حين ورود به اتاق عمل از نظر روحي وابستگي شديد به پرسنل داشته تمامي كاركنان در رفع نيازها روحي و جسمي تلاش نموده و در زمان مواجهه با يك واقعه ناگهاني به كمك ساير اعضاي درماني در رفع موقعيت بحراني دخيل هستند . همچنين در حين عمل جهت جلوگيري از سلب آرامش بيمار از ايجاد هر گونه سرو صداي اضافه خودداري نموده وبراي جلوگيري از ورود عفونت و آلودگي كليه شرايط كنترل عفونت و تعويض لباس وواشينگ مناسب انجام مي شود .

 


 خدمات ارائه شده شامل :

 •  اعمال جراجي سرپايي مانند : انواع بريدگيها-آندوسكوپي-گچ گيري و آتل گيري-ختنه .  
 •  اعمال جراحي اورژانس مانند : تير خوردگيها-چاقو خوردگيها- لاپاراتوميها-تروما-آپانديسيت-هرني اينكانسره-سزارين – كورتاژ تخليه اي- پرتيونيت – جسم خارجي – حاملگي خارج رحمي – كيست تخمدان هموراژيك- پارگي رحم–شكستگيهاي باز با خونريزي فعال .
 •  اعمال جراحي الكتيو مانند : هرني – همور ئيد – سينوس پيلونيدال-فيشرآنال–سزارين– كورتاژ تخليه اي – كلپورافي و ترميم – هيستركتومي – اعمال جراحي ارتوپدي – انواع توده ها – تيروئيدكتومي – سنگ كيسة صفرا – اسپلنكتومي .
 •  دياليز: بخش همودياليز در اسفند 1379 افتتاح گرديد . داراي 4 دستگاه فرزينوس و سيستم تصفيه آب RO است . داراي 5 اتاق شامل اتاق اصلي كه 3 عدد از دستگاهها داخل اين اتاق نصب شده و يك اتاق جهت بيماران HBS Ag+ كه داراي دو دستگاه جهت بيماران بزرگسال و يك دستگاه جهت بيماران اورژانسي (cobe ) و همچنين سرويس بهداشتي جهت رعايت شرايط ايزولاسيون مجزا از ساير بيماران مي باشد . اتاق RO بيرون بخش قرار دارد سيستم تصفيه RO شامل يك دستگاه سختي گير بزرگ دستي و دستگاه سختي گير اتوماتيك كوچك و سختيگيركربن وخوددستگاه ROودوعددمنبع آب به همراه سيستم لوله كشي وجوددارد.يازده بيمار دياليزي تحت درمان اين مركز هستندكه بصورت ميانگين ماهيانه 135 جلسه دياليز انجام ميشود.

 

 • بخش تالاسمي: اين بخش شامل 10 تخت و89 بيمار مبتلا به تالاسمي ماژور كه از اقدامات درماني اين مركز بهرمندميشوند . فعاليت بخش در شيفت صبح بوده وبيماران مراجعه كننده درهرروز براساس نوبت از پيش تعيين شده وباتوجه به وضعيت عمومي ودستور پزشك در بخش بستري شده وبعد از معاينه وويزيت توسط متخصص اطفال ترانسفوزيون خون انجام ميشود درمدت بستري بيمار دربخش ميتواند از برنامه هاي ويدئويي وتلويزيوني متنوعي برخوردار شود. وهرماه نيز برنامه هاي آموزشي بوسيله فيلمهاي سي دي يا ويدئو در رابطه بابيماري تالاسمي، اهميت مراجعه به موقع –تزريق دسفرال انجام معاينات وآزمايشهاي دوره اي ارائه مي شود.

 

 •  بخش اورژانس : اورژانس بيمارستان در ضلع شمال شرقي بيمارستان بوده كه درب ورودي اصلي آن درخيابان امام خميني قرار داشته ومساحت تقريبي 550 متر مربع دارد . داراي اتاقهاي احياء –بستري زنان – بستري مردان – بستري اطفال- ايزوله – ايستگاه پرستاري – اتاق استراحت پرسنل- اتاق تزريقات زنان – تزريقات مردان – داروخانه – اتاق كارشناس بيمه – كلينيك ارتوپدي – كلينيك جراحي – اتاق معاينه پزشك اورژانس- پاويون پزشك اورژانس – واحد راديولوژي واحد پذيرش ميباشد.

 


 بخشهاي پاراكلينيكي :

 • آزمايشگاه طبي
 • آندوسكوپي 
 • راديولوژي 
 • سونوگرافي
 • نوار نگاري
 • بخشهاي درمانگاهي
 • درمانگاه ارتوپدي
 • درمانگه اطفال
 • اورژانس
 • جراحي عمومي
 • 4 داخليزنان وزايمان
 • بينايي سنجي