اخبار جدید

رئيس اداره سلامت دهان ودندان وزارت بهداشت در همايش كشوري دهان ودندان در چابهار عنوان كرد:
1395/12/06

روابط عمومی/بي نيازي دندانهاي 10 درصد دانش آموزان ابتدايي كشور به كشيدن وترميم در پي اجراي طرح وارنيش فلورايد وزارت بهداشت براي 7 ميليون نفر

...رئیس اداره سلامت دهان و دندان وزارت بهداشت، از اجرای موفقیت آمیز مرحله نخست برنامه کشوری ارتقای سلامت دهان و دندان براي 7 ميليون دانش آموز ابتدايي، خبر داد.خانه