1397/06/26
در بازدید نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه زاهدان از بیمارستان چشم پزشکی الزهراء(س) زاهدان مطرح شد:
اجرای طرح تحول نظام سلامت از جمله مهمترین افتخارات دولت است
نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه زاهدان در حاشیه بازدید از بیمارستان چشم پزشکی الزهراء(س) زاهدان گفت: اجرای طرح تحول نظام سلامت از جمله مهمترین افتخارات دولت است.
1397/06/25
معاون بهداشتی دانشگاه از پیمان مشترک معاونت بهداشتی ودانشکده بهداشت خبر داد :
شناسایی و بین المللی سازی ظرفیتهای بهداشتی ، مستلزم پژوهش و حضور دانشجویان در کنار تیم های ارائه دهنده خدمات سلامت