1397/11/29
در مراسم اختتامیه یازدهمین جشنواره علمی بسیج دانشجوئی استان؛
امضاء تفاهم نامه همکاری علمی و فرهنگی بین دانشگاه علوم پزشکی زاهدان و بسیج دانشجوئی استان سیستان و بلوچستان
در اختتامیه یازدهمین جشنواره علمی بسیج دانشجوئی استان، تفاهم نامه همکاری علمی و فرهنگی بین دانشگاه علوم پزشکی زاهدان و بسیج دانشجوئی استان امضاء شد.
1397/11/29
تاکید معاون بهداشتی دانشگاه بر اطلاع رسانی و آموزش سلامت به مردم:
آمار بالای بیماران مبتلا ودر معرض خطر به دیابت و چربی خون در حاشیه شهر زاهدان