1397/08/27
معاون بهداشتی دانشگاه در بازدید از مراکز خدمات جامع سلامت سیب وسوران:
عدالت در ارائه خدمات سلامت به مردم در مرکز تا دورترین نقاط مرزی استان از وظایف دست اندرکاران سلامت است.
1397/08/27
معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی زاهدان در همایش تازه های هپاتیت:
همگامی دانشگاه های علوم پزشکی استان جهت برنامه ریزی در کنترل و حذف هپاتیت های ویروسی