جستجو گر شماره تلفن

نام و نام خانوادگی سمت شماره تلفن يا فکس شماره داخلي محل خدمت
دکتر سید محمد هاشمی شهری رییس دانشگاه 33295762-3 1210 حوزه ریاست
دکتر محسن فیروزکوهی مقدم مدیر دفتر ریاست 33295762-3 1210 حوزه ریاست
مهدیه کیخوایی کارشناس روابط عمومی 33295821 1208 روابط عمومی وامور بین الملل
کیدخت کیکاووسی کارشناس اموربین الملل 33295821 1208 روابط عمومی وامور بین الملل
جواد علی احمد کارشناس روابط عمومی 33295821 1204 روابط عمومی وامور بین الملل
خانم جباری کارشناس روابط عمومی و امور بین الملل 33295821 1208 روابط عمومی وامور بین الملل
براتعلی میرانی مسول دفتر رییس دانشگاه 33295762-3 1210 حوزه ریاست
دکتر محمد هادی عباسی مدیر روابط عمومی واموربین الملل 33295765 1205 روابط عمومی وامور بین الملل
مرتضی سرگزی کارشناس دفتر ریاست 1197 حوزه ریاست
نرگس آقایی هماهنگی وقت حضوری با ریاست دانشگاه 1193 حوزه ریاست
دکتر مهدی زند مشاور رییس دانشگاه در اموربین الملل 1198 حوزه ریاست
حسام کاظم نژاد کارشناس دفتر ریاست 1197 حوزه ریاست
مهدی رجبی اپراتور 1210 حوزه ریاست
علیر ضا میرشکار دبیرخانه و بایگانی روابط عمومی 1214 مدیریت روابط عمومی وامور بین الملل
محمد رضا مراد زاده کارشناس روابط بین الملل 1201 روابط عمومی وامور بین الملل
محمد نظری بازرس 1206 مدیریت بازرسی ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات
0 0 0 0
تلفنخانه هادی خاکسفیدی مخابرات ( ارتباطات ) 33295715-22 0
جعفر لک زایی کارشناس امور ایثارگران 1198 امور ایثارگران
شهین سرگزی دبیرخانه هیئت امناء 33295764 1215 دبیرخانه هیئت امناء
زهرا پاکدامن . تخلفات اداری ?????? ????? 1178
محمد چابک مدیر 33295771-2 1181 حراست
معاون حراست معاون 1132 حراست
علی حسن پور مسئول دفتر 33295771-2 1181
ناصرسرگلزایی . کارشناسان 1176
نصرت استادمحمودی دبیرخانه 1168
طیبه سالاری . بایگانی و ماشین نویسی 1083
سعید رفیعی واحدفیزیکی وتایمکس 1350
نگهبانی درب اصلی پردیس . 1285
نگهبانی درب جنوبی . 1133
نگهبانی خوابگاه دختران . 1500
عباسعلی سرگزی مدیریت بازرسی 33295783 1253 مدیریت بازرسی ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات
محمدمهدی میر اولیائی بازرس 1207 مدیریت بازرسی ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات
زینب رضائیان مدیر گزینش 33295780 - 33295781 1259
محمد شیخی مسئول دفتر گزینش 33295780 - 33295781 1259
محمدمنوچهریان جاوید کیخا گزینش 1332
صدیقه مغفوری رقیه اسماعیلی گزینش 1264
علی حیدری – . گزینش 1261
غلامحسین طارغی حمید رضا هاشمی- علی میر . گزینش 1265
رقيه اويسي- مليحه مفرد زهرا آذری . گزینش 1263
ام البنين علي صوفي گزینش 1260
. .
نعمت الله ناندهی امورحقوقی 33295778 1153
امین الله جهانتیغ – مجید فدایی پیمان آذرنگ – سعید فیروزی امورحقوقی 1153
. .
امین پورحسن مدیریت آمار و فناوری اطلاعات 33295784 1273 مدیریت آمار و فناوری اطلاعات
محمدهادی پودینه فناوری اطلاعات 33295784 1273 مدیریت آمار و فناوری اطلاعات
کفایت الله صفرزایی فناوری اطلاعات 33295786 مدیریت آمار و فناوری اطلاعات
محمد غفران خواجه فناوری اطلاعات 33295788 1274 مدیریت آمار و فناوری اطلاعات
غلامرسول رجایی – بی بی زهره حسینی آمار 1343
نصیر رضایی 1207 مدیریت بازرسی ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات
دکتر سعید شهنوازی معاون توسعه ومدیریت منابع 33295760 1109 معاونت توسعه و مدیریت منابع
حسینعلی میری رئیس اداره خدمات 33295754 1188 اداره خدمات
غلامحسن حیدری معاون مدیرتوسعه 33295754 1188 معاونت توسعه
شهربانو رستمی مسئول دفترمعاون توسعه ومدیریت منابع 33295760 1109 معاونت توسعه ومدیریت منابع
علی عبدالهی مسئول دفتر مدیرتوسعه ومدیریت منابع 33295761 1138 معاونت توسعه ومدیریت منابع
سمیرا شیخ ویسی کارشناس بیمه تکمیلی 1231 کارشناس بیمه تکمیلی
سیدعلی حسینی 1207 بازرسی
غلامحسین اجدانی عبدالحمید خوشخو -حسین جوادجبلو کارشناسان مدیریت توسعه ومدیریت منابع 1231 معاونت توسعه ومدیریت منابع
غلامحسین شهرکی کارشناس اداره خدمات 33295777 1320 اداره خدمات
علیرضا ملاشاهی- پرویز الهی نیا- صفرجهانتیغ غلامرضا خدری-هوشنگ آذین خدمات 1320 خدمات
رضا قدوسی نژاد کارشناس فضای سبز 1321 فضای سبز
رامین سراوانی کارشناس نقلیه 1321 اداره خدمات
غلامرضا شریعت پور جابجایی خودرو شخصی 1339 نقلیه
حبیب الله قیاسی نورمحمدریگی تاسیسات 1339 اداره خدمات
مهندس: مهدی بیگمی رئیس مخابرات ( فنی )
پرویز پناه رئیس امورمالی ستاد 1121 امورمالی ستاد
جوادابراهیمی- حمیدرضامحمودی نسرین اکبری کارشناسان امور مالی ستاد 1121 امور مالی ستاد
محمد علی اکبری رئیس تدارکات 33295779 1146 تدارکات
مهدی شهریاری - ابوالفضل میر محمد محمدی – راحله سراوانی تدارکات 1146 تدارکات
غلامرضا نورمندی مصطفی مردانه جهانتیغ راننده تدارکات 1146 تدارکات
علیرضا میربهاء رئیس انبار مرکزی 1323 انبار
مهرالله بامدی محسن لکزایی انبار دانشجویی 1323 انبار ستاد
محمد بولاغ انبارتوانبخشی 1323 انبارستاد
عباس شهریاری- علیرضا گمرکی- محمدبولاغ- محتشم شهریاری -رضا زینلی انبارپشتیبانی 1323 انبارستاد
پارالدین مشتاق امین اموال ستاد 1323 امین اموال ستاد
پرویز نارویی رئیس بایگانی 1141 بایگانی ستاد
ملیحه نجفی- هانیه عیالوار مرضیه مرادی کارشناسان بایگانی ستاد 1141 بایگانی
مهدیه خواجه - منیژه نارویی - جواداحمدی زهرا سرگزی جوادنظامی کارشناسان بایگانی ستاد 1118 بایگانی ستاد
پرویز نارویی رئیس دبیرخانه 33295774 1124 دبیرخانه مرکزی ستاد
حسین محمد حسنی بنفشه آریایی- طیبه میرشکار کارشناسان دبیرخانه ستاد 1124 دبیرخانه مرکزی ستاد
غلامعلی لشکری- پروانه آیسته -مهناز سوداگر کارشناسان دبیرخانه 1152 دبیرخانه
نرجس خادم- پروانه آیسته طوبی جلالی نژاد -سعیده خاتم گویا کارشناسان دبیرخانه 1152 دبیرخانه
فاطمه شهریاری مدیر نیروی انسانی 33295756 1119 مدیریت نیروی انسانی
زهرا ارضی مسئول دفترمدیرنیروی انسانی 33295756 1119 مدیریت نیروی انسانی
محمد رضا بخارایی معاون مدیر نیروی انسانی 33295756 1232 مدیریت نیروی انسانی
محمد رضا بخارایی رئیس کارگزینی شاغلین 1232 مدیریت نیروی انسانی
زهره رخشانی معاون رئیس کارگزینی شاغلین 1110 مدیریت نیروی انسانی
محبوبه فنایی ملیحه میرانی کارشناسان امور استخدام 1110 مدیریت نیروی انسانی
حمیده مهدی پور کارشناس مرخصی ها 33295775 1116 مدیریت نیروی انسانی
احسان رهدار کارشناس مدیریت حق فنی- امریه ضریب کار 1148 مدیریت نیروی انسانی
مجتبی خواجه داد کارشناس ارزشیابی – اعمال مدرک - انتصابات طبقه ورتبه 1148 مدیریت نیروی انسانی
صفر جلال زایی کارشناس نقل وانتقالات 1139 مدیریت نیروی انسانی
محمودحسینی رضا کیخواه آریا کارشناسان itکارگزینی 1142 مدیریت نیروی انسانی
امین رفیعی کارشناس ارزیابی کارکنان 1113 مدیریت نیروی انسانی
اعظم شهرکی کارشناس آمار 1113 مدیریت نیروی انسانی
مریم وظیفه شناس مریم راشکی کارشناسان آموزش کارکنان 1113 مدیریت نیروی انسانی
فرحناز سرگزی رئیس رفاه بازنشستگی 33295775 1116 مدیریت نیروی انسانی
غلامرضا کیخا کارشناس اداره رفاه وتربیت بدنی ستاد 33295782 1130 اداره رفاه وتربیت بدنی ستاد
عبدالکیریم کیخا زهراکشاورز کارشناسان کارگزینی بازنشستگی 1130 کارگزینی بازنشستگی
بابک سنجرانی کارشناس کمیته سرمایه انسانی 1139 مدیریت نیروی انسانی
حسین شهرکی مدیریت توسعه تحول اداری 33295806 1284 مدیریت توسعه تحول اداری
فاطمه راد کارشناس توسعه تحول اداری 1284 مدیریت توسعه تحول اداری
علیرضا سهیلی – ابوالفضل بذرافشان مهدیه میرشکاری – محمود براهویی- مجید ایراندوست کارشناسان توسعه وتحول اداری 1140 مدیریت توسعه تحول اداری
دکتر: هدایت شاکری مدیریت بـودجـه 33295767 1187 مدیریت بـودجـه
محمود لهراسبی مسئول دفترمدیربـودجـه 1229 مدیریت بـودجـه
آلیس خراسانی سرپرست کارشناسان مدیریت بودجه 33295754 1189 مدیریت بودجه
عطاءالله زارعی کارشناس بـودجـه 1189 مدیریت بـودجـه
مهناز کیانی- نازی مبین فر محبوبه رونده - ا سماعیل معنوی کارشناسان بـودجـه 1230 مدیریت بـودجـه
محمد زارعی مدیردفتر نهاد رهبری 33295807 1327 دفتر نهاد رهبری
مصطفی ا عتمادی مدیریت اجرایی دفتر نهاد رهبری 1326 دفتر نهاد رهبری
نرجس دهباشی دبیرخانه 1490 دفتر نهاد رهبری
فرهاد پورسرگل مسئول دفتر مدیر نهاد رهبری 1327 دفتر نهاد رهبری
جعفر امیری زاده کارشناس امور فرهنگی 1322 دفتر نهاد رهبری
دکترقاسم میری علی اباد معاون درمان دانشگاه 33294391 1337 معاونت درمان
حامد عنایت مسئول دفتر معاون درمان 33294392 1337 معاونت درمان
دکتر مجید یوسفی مقدم مدیر معاون درمان 33294392 1337 معاونت درمان
خانم دکتر فیروزکوهی پزشک معتمد 1342 معاونت درمان
الهام براهویی- فرزانه حسینی حوا اصغری کارشناسان پزشک معتمد 1336 معاونت درمان
دکتر مسعود میراحمدی توزیع نیروهای متخصص 33295814 1336 معاونت درمان
طلعت قادری کارشناس توزیع نیروهای متخصص 1351 معاونت درمان
محمد سنچولی فریبا گرگانی امورعمومی 33295773 1340 معاونت درمان
دکتر: زهرا کیخا - ملیحه حاتمی- شهناز لشکری – معصومه کشتگر-میثم رخشانی طرح تحول سلامت 33294394 1346 معاونت درمان
دکتر مجید یوسفی مقدم طرح تحول سلامت 33294394 معاونت درمان
شهناز کیخا مدیر دفترپرستاری 33294395 1349 معاونت درمان
پروین پودینه – شادمان شهرکی رقیه گلوی-فرشته شهرکی کارشناسان مدیریت دفتر پرستاری 33294395 1349 دفترپرستاری
عباسعلی محمودی رئیس امورمالی 33295820 1353 معاونت درمان
حبیب شهرکی – سروش کمالی راد- ناصر خشنوری زاده کارشناسان امور مالی درمان 33295820 1353 معاونت درمان
جواد میری امین اموال معاونت درمان 1353 معاونت درمان
مجتبی گرگیچ کارپرداز 1353 معاونت درمان
فرهاد حیدری فاطمه پالیکبان دبیرخانه 1340 معونت درمان
فرخنده فیروزی - مهساموسوی مهناز خسروی کارشناسان آمار مدارک پزشکی 1351 معاونت درمان
سمیه جاهد حیدری کارشناس روابط آموزشی 1351 معاونت درمان
فرحناز هرمزی- سمانه پیری – فاطمه ملا الهی کارشناسان مامایی کمیته مرگ مادر 1351 معاونت درمان
حسنیه حیدری کارشناس روابط عمومی 1344 معاونت درمان
فاطمه شهرکی – بی بی سادات حسینی–- محمدرضا کیخایی کارشناسان امور آزمایشگاه ها 33294393 1345 معاونت درمان
بی بی سادات حسینی زهره آیسته کارشناسان امور آزمایشگاه ها 33294393 1345 معاونت درمان
دکتر محمد ن جفی زاده بیماریهای خاص 1344 معاونت درمان
خانم دکتر خواجه مدیریت نظارت بر درمان 33295819 1256 معاونت درمان
شهلا شهرکی – - محمد قیاسی سمیه امینی -زهرا انصاری کارشناسان صدور پروانه های مطب 33295819 1338 معاونت درمان
محسن شهریاری – زهرا بخشی پور- ریحانه کشانی-نادر سنچولی کارشناسان نظارت بردرمان 33295819 1136 معاونت درمان
امید کول مهدیه نیک بخت کارشناسان اداره سلامت روان مواد مخدر 1346 معاونت درمان
عباسعلی سرگزی دوست محسن نیکو – ژاله مختاری کارشناسان ارزیابی اعتبار بخشی 1346 معاونت درمان
فرانگیز بتاء کارشناس it-hic 1346 معاونت درمان
علی میر رضا گل محمودی کارشناسان اقتصاد سلامت کارشناس امور بیمه 1344 معاونت درمان
نرگس خشنود کارشناس تغذیه 1344 معاونت درمان
دکتر رضا کیخا رئیس تجهیزات پزشکی 1341 معاونت درمان
مریم مجد – مهلا جهانبین فخری نصرآبادی کارشناسان تجهیزات پزشکی 1341 معاونت درمان
–محبوبه شریفی – علیرضا آرام علی نوربخش کارشناسان تجهیزات پزشکی 1341 معاونت درمان
دکتر شاهرخ ایزدی ریاست دانشکده بهداشت 33295837 1434 دانشکده بهداشت
دکترمهدی محمدی معاون آموزشی دانشکده بهداشت 33295838 1431 دانشکده بهداشت
حسین میرشکار امورعمومی 1435 دانشکده بهداشت
الهه میری نژاد امورمالی 33295839 1424 دانشکده بهداشت
حسین میرشکار کارگزینی 1422 دانشکده بهداشت
راضیه میری بایگانی 1489 دانشکده بهداشت
مریم کیخایی دبیرخانه 1489 دانشکده بهداشت
حسین اصغری مدیر آموزش 1432 دانشکده بهداشت
مهرداد صفارزاده مهدی بلوچی (کیایی الهه گزمه-الهام نورا کارشناسان آموزش 1428- 1430 دانشکده بهداشت
دکترغلامرضا مسعودی مدیرگروه آموزش بهداشت ارتقاء سلامت 1412 دانشکده بهداشت
جانعلی نظامی انبار 1453 دانشکده بهداشت
حسین گرگ مرعشی منش انتشارات 1429 دانشکده بهداشت
مهدی بلوچی(کیایی) سمعی بصری 1419 دانشکده بهداشت
فاطمه خزاعی کارشناس پژوهش 1415 دانشکده بهداشت
معصومه کشامی کارشناس سالن کامپیوتر واینترنت 1401 دانشکده بهداشت
نازنین نصرآبادی فناوری اطلاعات it -EDO 1414 دانشکده بهداشت
زهرا دلدار- صفیه رخشانی منصورکوهکن کتابخانه 1418 دانشکده بهداشت
امید هاشم زهی سعید پهلوان کارپردازی- امین اموال 1425 دانشکده بهداشت
محمدنبی راهداری – حمیدگزمه علی باقری – پرویز فخیره- حسن قزاق نقلیه نگهبانی 1482 دانشکده بهداشت
مصطفی زهی آرام دخت خطیبی دکتر:حسین کمالی-دکتر: فردوس کرد مدیرگروه بهداشت محیط 1448 دانشکده بهداشت
مهندس: داود بلارک حمیده اکبری گروه بهداشت محیط(2) 1451 دانشکده بهداشت
راحله هاشمی زینب الماسی گروه بهداشت حرفه ای(1) 1420 دانشکده بهداشت
مهندس: علی مشکینیان مریم هرمزی هیات علمی گروه بهداشت حرفه ای(2) 1423 دانشکده بهداشت
دکتر: مهدی صادقی مهندس: بابک فضلی گروه بهداشت حرفه ای(3) 1427 دانشکده بهداشت
مهندس : عبدالعلی خمری آزمایشگاه عوامل فیزیکی 1440 دانشکده بهداشت
مهندس : شهناز سرگزی آزمایشگاه سم شناسی صنعتی 1436 دانشکده بهداشت
عصمت شهریاری راضیه خاکسفیدی آزمایشگاه شیمی میکروبیولوژی آب 1446 دانشکده بهداشت
دکتر: مهدی محمدی مدیرگروه آماراپیدمیولوژی 1413 دانشکده بهداشت
دکتر: شاهرخ ایزدی مهندس: ابوالفضل پاینده گروه آمار اپیدمیولوژی(1) 1402 دانشکده بهداشت
مهناز شهرکی پور گروه آمار اپیدمیولوژی(2) 1405 دانشکده بهداشت
دکتر: محمد خمرنیا اساتید گروه بهداشت عمومی 1403 دانشکده بهداشت
زینب مرتضوی هیات علمی بهداشت عمومی 1439 دانشکده بهداشت
منیژه میرحسینی کارشناس بهداشت عمومی 1411 دانشکده بهداشت
دکتر:حسن اوکاتی بهداشت عمومی 1407 دانشکده بهداشت
شیما نخعی دفترمجله 1421 دانشکده بهداشت
دکتر: قاسم میری علی آباد ریاست دانشکده پزشکی 33295740-33295728 1018 دانشکده پزشکی
فاطمه سالاری مسئول دفتر ریاست دانشکده پزشکی 33295740-33295728 1018 دانشکده پزشکی
دکتر: فرزانه منتظری فر معاون آموزشی علوم پایه 33295714 1017 دانشکده پزشکی
فاطمه سالاری مسئول دفتر معاون آموزشی علوم پایه 33295714 1017 دانشکده پزشکی
دکتر: عباسعلی نیازی معاون آموزشی علوم بالینی 33295728 1019 دانشکده پزشکی
فاطمه سالاری مسئول دفتر معاون آموزشی علوم بالینی 33295728 1019 دانشکده پزشکی
دکتر : محمدرضا شهرکی معاون پژوهشی 33295725 1016 دانشکده پزشکی
شهربانو میمنی – حجت الله قیصران پور عاطفه قدوسی نژاد حراست 33295737 1021 دانشکده پزشکی
طوبی راشکی مدیر کارگزینی 33295724 1040 دانشکده پزشکی
فریبا میرزایی- وحیده گرگیچ محسن لشکری-محمد محمدی کارشناسان کارگزینی 33295724 1010 دانشکده پزشکی
مهدی گلوی- رضا مرداقلی بایگانی 1280 دانشکده پزشکی
زهره سرگزی بحریه مسافر دبیرخانه ماشین نویسی 1027 دانشکده پزشکی
مظفرزحمت کش فاطمه اکبری مدیر امورمالی 1022 دانشکده پزشکی
حجت بشارتی حسینعلی سیاسر کارشناسان امورمالی 1020 دانشکده پزشکی
سید علی اکبر هاشمی مدیرامورعمومی 33295727 1011 دانشکده پزشکی
تقی نخعی مدیرخدمات 33295727 1011 دانشکده پزشکی
حسنعلی نصیرپور- روح الله علی محمد محمدنوری مدیرآموزش 33295739 1051 دانشکده پزشکی
خدیجه اسماعیلی- ملیحه دهباشی مریم حاکمی کارشناسان آموزش 1029 دانشکده پزشکی
مهدیه هزاره مقدم- - مهری نوری زهره نظامی-منوره نورالهی کارشناسان آموزش 1131 دانشکده پزشکی
رضوان نیک فرجام فاطمه رادفر کارشناسان آموزش 1235 دانشکده پزشکی
سمیرا سارانی نصب کارشناس EDO 1013 دانشکده پزشکی
میلاد دهباشی مهدیه شفقت کارشناسان پژوهش 1013 دانشکده پزشکی
مهنازمالکی زهرا حسن زاده کارشناسان پایان نامه 1015 دانشکده پزشکی
دکتر: نرجس سرگلزایی سمانه سرگزی پزشک اجتماعی جامه نگر 1234 دانشکده پزشکی
دکتر:جاوید دهقان پزشک جامه نگر 1060 دانشکده پزشکی
حمید خاکسفیدی تدارکات کارپردازی 33295726 1070 دانشکده پزشکی
ناهید رضایی نرگس دری کارشناسان it 1030 دانشکده پزشکی
موسی درویشی سمعی وبصری 1032 دانشکده پزشکی
محمد هدایتی امین اموال 1031 دانشکده پزشکی
مهدی سرحدی انبار 1145-1031 دانشکده پزشکی
روح الله شهرکی انتشارات 1056 دانشکده پزشکی
علی مودی – ابراهیم افشاری تاسیسات 1278 دانشکده پزشکی
شهناز میرشکار- زهره درگی زاده آبدارخانه 1072 دانشکده پزشکی
دکتر: منصور شهرکی مدیرگروه تغذیه 1081 دانشکده پزشکی
دکتر: علیرضا داشی پور دکتر: محمدرضا شادان گروه تغذیه 1069 دانشکده پزشکی
دکتر: منصور کرجی بانی گروه تغذیه 1054 دانشکده پزشکی
فریبا صفاری علی طاهری آزمایشگاه تغذیه 1237 دانشکده پزشکی
دکتر: محمدرضا شهرکی مدیرگروه فیزیولوژی 1064 دانشکده پزشکی
دکتر: طاهره صفری گروه فیزیولوژی 1102 دانشکده پزشکی
دکتر:حامدفنایی- دکتر: قاسم علی میش مست غلامرضا کمیلی گروه فیزیولوژی 1082 دانشکده پزشکی
دکتر :محمدعلی میرشکار گروه فیزیولوژی 1082 دانشکده پزشکی
مریم رضایی- نیک احمدپورمیرداد فاطمه سعیدی آزمایشگاه فیزیولوژی 1104 دانشکده پزشکی
دکتر: هوشنگ رفیق دوست مدیرگروه آناتومی 1085 دانشکده پزشکی
دکتر: فریدون سرگلزایی گروه آناتومی 1053 دانشکده پزشکی
دکتر: محمدرضا عرب گروه آناتومی (کامپیوتر) 1092 دانشکده پزشکی
دکتر: مریم سربیشگی گروه آناتومی 1103 دانشکده پزشکی
دکتر: محمدحسن کریم فر غلامرضا آرمین آزمایشگاه آناتومی 1128 دانشکده پزشکی
محمودرضاجهانتیغ -فاطمه طباطبایی- الهه حسن پور آزمایشگاه آناتومی 1128 دانشکده پزشکی
دکتر: ابراهیم علیجانی مدیرگروه ایمونولوژی 1099 دانشکده پزشکی
دکتر:حسین خزاعی- مهدی اتابکی دکتر:حسینعلی شهریاری گروه ایمونولوژی 1055 دانشکده پزشکی
راحله حسن زاده – مژده جهانتیغ براتعلی کیانی مقدم آزمایشگاه ایمونولوژی 1045 دانشکده پزشکی
دکتر: فرزانه فرجیان گروه فارماکولوژی 1086 دانشکده پزشکی
دکتر: احمدرضا پورمیر مدیرگروه فیزیک 1028 دانشکده پزشکی
معصومه فارسی زبان آزمایشگاه فیزیک 1149 دانشکده پزشکی
حمید رضا میری- فاطمه زکیه توحیدی هادی نخصری گروه فیزیک 1046 دانشکده پزشکی
دکتر: عبدالرشید خزاعی دکتر: حسین باقری مدیرگروه زبان 1078 دانشکده پزشکی
دکتر: مانی پالند(جوادی مهر) علیرضا آتش پنجه مدیرگروه زبان 1078 دانشکده پزشکی
دکتر: سیما نبی زاده گروه زبان 1057 دانشکده پزشکی
دکتر: مهدی جهانتیغ دکتر: عباسعلی نیازی گروه پاتولوژی 1074 دانشکده پزشکی
دکتر : فاطمه حیدری دکتر: آنیتا آل نبی گروه پاتولوژی 1074 دانشکده پزشکی
صدیقه راشکی آزمایشگاه پاتولوژی 1074 دانشکده پزشکی
دکتر : حمید رضا ثاقب دکتر : زهرا حیدری گروه بافت 1047 دانشکده پزشکی
مهدیه نارویی- ناهید نورزایی تحقیقات بافت 1063 دانشکده پزشکی
مهدیه نارویی- شهناز میرشکار ناهید نورزایی آزمایشگاه بافت 1037 دانشکده پزشکی
دکتر: نورمحمدبخشانی دکتر: عزیزالله مجاهد مدیرگروه گروه روانشناسی 1012 دانشکده پزشکی
دکتر: محمد هاشمی مدیرگروه بیوشیمی 1277 دانشکده پزشکی
دکتر: سعیده سلیمی گروه بیوشیمی ???? ??????? دانشکده پزشکی
دکتر: منصوری پزشک قانونی 1105 دانشکده پزشکی
دکتر: غلامرضا بهاری - دکترعلیرضا نخعی- گروه بیوشیمی 1049 دانشکده پزشکی
دکتررامین سراوانی دکتر محسن سراوانی گروه بیوشیمی 1049 دانشکده پزشکی
دکتر: محمد هاشمی مدیر آزمایشگاه بیوشیمی 1076 دانشکده پزشکی
مهرانگیز نورا- مهناز رضایی کارشناسان آزمایشگاه بیوشیمی 1042-1043-1075 دانشکده پزشکی
حسین عبیری همایون کیخاجوان کارشناسان آزمایشگاه بیوشیمی 1043-1075 دانشکده پزشکی
دکتر: محمدزارعی دکتر: مهدی مهدوی پناه مدیرگروه معارف 1050 دانشکده پزشکی
دکتر:محمدرضا قادری دکتر:افراسیاب صالحی گروه معارف 1107 دانشکده پزشکی
دکتر: امیرحسین محققی دکتر: محمد بوکائیان دکتر: مهدی زندحقیقی گروه ویروس شناسی 1233 دانشکده پزشکی
دکتر: مهناز نارویی نژاد دکتر:آنوش نقوی مدیرگروه گروه ژنتیک 1052 دانشکده پزشکی
دکتر: مصطفی منتظرالظهور دکتر: محسن طاهری مدیرگروه گروه ژنتیک 1052 دانشکده پزشکی
دکتر: محمدرضا موسوی مدیرگروه تربیت بدنی 1091 دانشکده پزشکی
زهرا بیگمی فاطمه اصغریان مقدم کارشناسان تربیت بدنی 1106 دانشکده پزشکی
فاطمه ملاشاهی کارشناس ادبیات 1106 دانشکده پزشکی
دکتر: علیرضا نخعی ریاست دانشکده پیراپزشکی 33295732 1380 دانشکده پیراپزشکی
علیرضا ایزدی ایزدی مسئول دفتر ریاست دانشکده پیراپزشکی 33295732 1380 دانشکده پیراپزشکی
دکتر: محمد بوکائیان معاون آموزشی 33295723 1375 دانشکده پیراپزشکی
دکتر: رامین سراوانی معاون پژوهشی تحقیقات و فناوری 33295731 1378 دانشکده پیراپزشکی
گل محمد قنبرزهی گرگیچ کارگزینی 33295713 1465 دانشکده پیراپزشکی
فاطمه وزیری دبیرخانه ماشین نویسی 1387 دانشکده پیراپزشکی
توران کیخا بایگانی 1458 دانشکده پیراپزشکی
سید علی اکبر هاشمی امورعمومی 33295713 1454 دانشکده پیراپزشکی
اسماعیل بستانی – سمیه شهرکی ریحانه رجایی- محسن نگینی امورمالی 1462 دانشکده پیراپزشکی
فریبا میر مدیر آموزش 33295712 1468 دانشکده پیراپزشکی
فاطمه رضایی - مهدیه آدرم حمیرا خزاعی کارشناسان آموزش 1467 دانشکده پیراپزشکی
دکتر فریبا سرگلزایی دفترمطالعات توسعه EDO آموزش 1386 دانشکده پیراپزشکی
فاطمه وزیری مهر دفترمطالعات توسعه EDO آموزش 1386 دانشکده پیراپزشکی
محمدجواد نیک فرجام کارپردازی تدارکات 1459 دانشکده پیراپزشکی
عیسی میر سمعی وبصری 1396 دانشکده پیراپزشکی
اکبر پودینه انتشارات 1456 دانشکده پیراپزشکی
محمد پدرامی انبار 1469 دانشکده پیراپزشکی
رضا حکیمی مدیرگروه کتابداری 1383 دانشکده پیراپزشکی
رضا حکیمی مدیرگروه کتابداری 1383 دانشکده پیراپزشکی
مهندس غلامرضا صمد زاده گروه کتابداری 1371 دانشکده پیراپزشکی
فرزانه بلوچ زهی شه بخش کارشناس فناوری اطلاعات سلامت 1455 دانشکده پیراپزشکی
دکتر: یوسف مهدی پور مدیرگروه فناوری اطلاعات سلامت 1372 دانشکده پیراپزشکی
طیبه نوری لیلا عرفانیا – علی علی آبادی فرزانه کریمی- جهانپورعلیپور سعیدابراهیمی کارشناس ارشد گروه فناوری اطلاعات سلامت 1368 دانشکده پیراپزشکی
غلامحسین سرگزی مدیرگروه هوشبری 1377 دانشکده پیراپزشکی
اسدالله کیخایی مریم حقیقی گروه هوشبری 1376 دانشکده پیراپزشکی
ویدا سرگزی جلال اردونی مدیرگروه تکنولوژِی پرتوشناسی 1373 دانشکده پیراپزشکی
دکترسروش دبیری مدیرگروه علوم آزمایشگاهی 1382 دانشکده پیراپزشکی
ناصر کیخا گروه علوم آزمایشگاهی 1381 دانشکده پیراپزشکی
زینب ستوده یزدی مدیرگروه رادیولوژی 1493 دانشکده پیراپزشکی
علیرضا آتش پنجه عبدالرشید خزاعی گروه زبان 1457-1463 دانشکده پیراپزشکی
ماریا میرزاده سایتit 1466 دانشکده پیراپزشکی
مریم سیاسر علی میری آبدارخانه 1067 دانشکده پیراپزشکی
دکتر: نورمحمد بخشانی ریاست دانشکده توانبخشی 33295836 1478 دانشکده توانبخشی
طیبه رخشان دادی مسئول دفتر ریاست دانشکده توانبخشی 33295836 1478 دانشکده توانبخشی
دکتر: محمد حسینی فر معاون آموزشی پژوهشی 33295835 1478 دانشکده توانبخشی
غلامحسین علی احمد معاون اداری مالی 1473 دانشکده توانبخشی
سید محمود سجادی بنجار امورعمومی 1390 دانشکده توانبخشی
حجت الله قیصران پور حراست 1472 دانشکده توانبخشی
امان الله دانایی کارگزینی 1484 دانشکده توانبخشی
صدیقه میری مقدم- زهرا سورسر زهرا شهرکی دبیرخانه (ماشین نویسی) 1475 دانشکده توانبخشی
حمید کوهکن بایگانی 1475 دانشکده توانبخشی
زهرا ماکویان مدیرآموزش 33295835 1389 دانشکده توانبخشی
اکرم سادات -وحید جلیلی الدین فاطمه میربهاء-ملیحه نیک فر کارشناسان آموزش فیزیوتراپی- بینایی گفتاردرمانی شنوایی 1485 دانشکده توانبخشی
علی ریگی محمد صابرمنش پژوهش (EDO) 1474 دانشکده توانبخشی
سیده مریم هاشمی رضا فرهمند امورمالی 1476 دانشکده توانبخشی
فرزاد رحمانزهی امین موال 1476 دانشکده توانبخشی
احسان سالاری مصطفی اصغری کارپردازی (نامه رسانی) 1477 دانشکده توانبخشی
دکتر: ابراهیم پیراسته مدیرگروه شنوایی 1485 دانشکده توانبخشی
دکتر: علی دهقان مدیرگروه گفتار 1486 دانشکده توانبخشی
دکتر: اصغر اکبری مدیرگروه قیزیوتراپی دانشکده توانبخشی
سید رفیع حسینی گروه بینایی 1391 دانشکده توانبخشی
طیبه رخشان دادی it 1478 دانشکده توانبخشی
احمد بامری معاون اموراجتماعی 33294675 1155 معاونت اموراجتماعی
محمدرضا بوستانی مسئول دفتر معاون اموراجتماعی 33294675 1155 معاونت اموراجتماعی
شیرعلی کول- صدیقه کوهستانی مهدی خوش خلق امورعمومی 1165 معاونت اموراجتماعی
محمد شریفی مریم شجاعی فر انجمن ها خیـریه ها 1144 معاونت اموراجتماعی
دکتر: منصور شکیبا معاون آموزشی 33295799 1291 معاونت آموزشی
زینب گلوی مسئول دفتر معاون آموزشی 33295799-33295759 1291 معاونت آموزشی
دکتر: غلامرضا بهاری مدیر 33295801 1290 معاونت آموزشی
دکتر: ادریس بذرافشان مدیر هیأت علمی 33295811 1297 معاونت آموزشی
دکترپرویزمیرلطفی حسین کرامتی- مهدیه اصحابی نیا اعضای هیأت علمی 1299 معاونت آموزشی
نرجس سپهری راد – محمود احمدی مهدیه یوسفی کارگزینی هیأت علمی 33295811 1297
حسین اله دادی- محمدخانی - فاطمه زورقی عباس میرشکار-مریم میر اداره عمومی 1334 معاونت آموزشی
نسرین سرگزی- زهرا رضایی نسب- ام البنین توحیدی- طاهره ناظری دبیرخانه 1331 معاونت آموزشی
حبیب جعفری- - اسماعیل انصاری حسین افشاری-علی مرادکول بایگانی 1330 معاونت آموزشی
منصورگنجعلی ناصر یاسری نسب گزینش استاد 33295712 1333 معاونت آموزشی
کیوان اوکاتی ملیحه مهران فر - ابوذر صفرپور امورمالی 1316 معاونت آموزشی
مازیار شهرکی it 1296 معاونت آموزشی
طیبه فرقانی اکبر احمدی نسب فارغ التحصیلان 1289 معاونت آموزشی
نجمه زیبنده – تأمینه کریم زایی محبوبه فراهی زاده فارغ التحصیلان 1292 معاونت آموزشی
فرهاد احمد پور کارشناس ثبت نام پذیرش 1292 معاونت آموزشی
طاهره نخعی الهه رضایی ثبت نام پذیرش دانشجو 1298 معاونت آموزشی
طاهره نخعی الهه رضایی ثبت نام پذیرش دانشجو 1298 معاونت آموزشی
نسرین حسابی- هاجره نارویی مرضیه مقیمی ثبت نام پذیرش کارشناس 1293 معاونت آموزشی
مهناز بهمنش ثبت نام پذیرش کمک کارشناس 1294 معاونت آموزشی
فرحناز میر هیأت ممیزه 1293 معاونت آموزشی
کبری احمدی زهره سرابندی- طاهره سرگزی تحصیلات تکمیلی 1295 معاونت آموزشی
اکبر احمدی نسب امورمشمولین 1316 معاونت آموزشی
عصمت یاوریان ستاد شاهدایثارگر 1352 معاونت آموزشی
محبوبه جعفری- طیبه شهرکی - سیدمرتضی حسینی-عباس کیانی آموزش مداوم بازآموزی-CMC 1137 معاونت آموزشی
تاج بخش رخشانی تدارکات کارپردازی 1137 معاونت آموزشی
دکتر: کوروش شهرکی ریاست مدیریت EDC 1255 معاونت آموزشی
فریما نصرتی معاون مدیریت EDC 1255 معاونت آموزشی
نجمه قاسمی کارشناس 1255 معاونت آموزشی
علی جعفری کارشناس ارزشیابی اساتید 1255 معاونت آموزشی
عمرالدین روستاخیز کارشناس ارزشیابی درون دانشگاه 1255 معاونت آموزشی
مریم تربتی استعدادهای درخشان 1255 معاونت آموزشی
دکتر نورمحمد بخشانی معاون تحقیقات فناوری وپژوهشی 33295796 1271 معاونت تحقیقات فناوری وپژوهشی
زهرا شریف زاده مسئول دفترمعاون تحقیقات فناوری وپژوهشی 33295796 1271 معاونت تحقیقات فناوری وپژوهشی
دکتر: محسن طاهری مدیرمعاون تحقیقات فناوری وپژوهشی 33295791 1272 معاونت تحقیقات فناوری وپژوهشی
اسحاق سنجرانی اداره عمومی 1247 معاونت آموزشی
عبدالناصر هاشم زهی مجتبی حیدری فناوری اتوماسیون 33295792 1247 معاونت تحقیقات فناوری وپژوهشی
حسین سرگزی - خاتون ریگی غلامرضا سرگزی متصدی امور دفتری سمعی بصری 1247 معاونت آموزشی
فرحناز وطن خواه ربابه کاظمی- وحیده نارویی نوالدین ملک زادگان پژوهش 1269 معاونت تحقیقات فناوری وپژوهشی
غزاله اشرف زاده سودابه هاشم زهی کارشناسان پژوهش 33295794 1269 معاونت تحقیقات فناوری وپژوهشی
نیلوفرگمشادزهی مصطفی هراتی دبیرخانه 1268 معاونت تحقیقات فناوری وپژوهشی
وحیده قدرتی – شهین ناجی راد زهره گلشنی- مطهره عزیزی امورمالی 33295793 1267 معاونت تحقیقات فناوری وپژوهشی
فاطمه مودی محمد دادی کمیته اخلاق مدیر کارگاهها 1267 معاونت تحقیقات فناوری وپژوهشی
تاج بخش رخشانی تدارکات کارپردازی 1267 معاونت تحقیقات فناوری وپژوهشی
دکتر: علیرضا بخشی پور مهدیه دنیاداری - شهره شهرکی-مهدیه رضایی پور دفترمجله 1266 معاونت تحقیقات فناوری وپژوهشی
مهندس محمد علی طبسی مدیرکتابخانه مرکزی 33295736 1025 معاونت پژوهشی(کتابخانه مرکزی)
زهره سوری نظامی معاون مدیرکتابخانه مرکزی 1034 معاونت پژوهشی(کتابخانه مرکزی)
پرویز سیامردی امور ادری 33295736 1025 معاونت پژوهشی(کتابخانه مرکزی)
ماندانا صمصام- سارانارویی منصوره تقوی بخش فنی 1038 معاونت پژوهشی(کتابخانه مرکزی)
مهین رافت – نرگس رضایی طاهره شریکی بخش فنی 1039 معاونت پژوهشی(کتابخانه مرکزی)
مهری نخعی– طلعت کاظمیان زهرا سلامتی-زهره جعفری بخش امانت 1041 معاونت پژوهشی(کتابخانه مرکزی)
- محمود اتابکی عباسعلی خراشادیزاده بهاره پورشهابی-شهناز جنگی زهی بخش امانت 1041 معاونت پژوهشی(کتابخانه مرکزی)
نظرعلی حسن زاده محمد علی لکزایی خدمات 1035 معاونت پژوهشی(کتابخانه مرکزی)
دکتر علیرضا انصاری مقدم معاون دانشجویی وفرهنگی 33295803 1300 معاونت دانشجویی وفرهنگی
هادی شهرکی مسئول دفترمعاون دانشجویی 33295803 1300 معاونت دانشجویی
دکترعلیرضا داشی پور مدیرمعاون دانشجویی 33295798 1304 معاونت دانشجویی
صدیقه سرگزی معاون مدیر 33295800 1301 معاونت دانشجویی
مهندس: حسین معین مدیرفرهنگی کانون قرآن 33295802 1303 معاونت دانشجویی
غلامرضا عرب اعظم طالبی شورای انضباطی 33295804 1311 معاونت دانشجویی
غلامرضا شهریاری اداره عمومی 33294709 1495 معاونت دانشجویی
هوشنگ مالکی مدیرامورمالی 33295815 1315 معاونت دانشجویی
ابراهیم کاظمی- مریم ملائی غلامرضا گزمه-غلامرضا بولاغی امورمالی 1317 معاونت دانشجویی
گلنوش نظری – فاطمه شهریاری مریم زینلی دبیرخانه 1309 معاونت دانشجویی
یوسف ارجونی- فاطمه رهداری شهنازقلجایی-فاطمه شهرکی بایگانی 1305 معاونت دانشجویی
رمضانعلی سالاری - الهه عارفی محمدرفیع سپاهی امورخوابگاهها 33294704 1328 معاونت دانشجویی
نرگس میرسرگلزایی- علی گزمه صفورا اوکاتی رفاه 1312 معاونت دانشجویی
نادرشهرکی – علی صادق پور عبدالوکیل غفران- محمدمحمدی تربیت بدنی 33295815 1306 معاونت دانشجویی
هما قهقایی اکرم بشکوفه تربیت بدنی 1329 معاونت دانشجویی
فهیمه زارعی ادریس احمدی مشاوره 1308 معاونت دانشجویی
سمانه تیموری نوید جلالی it 1310 معاونت دانشجویی
سید احسان حسینی – محمدرکانی فاطمه خزاعی-سمیه راستگو فوق برنامه 1307 معاونت دانشجویی
احمد مبارکی – مهرالله ریگی حسن قنبری مجتبی زوری فوق برنامه 1307 معاونت دانشجویی
حسین جهانتیغی فوق برنامه(2) 1314 معاونت دانشجویی
احمد وظیفه خواه یعقوب خدری – حمیدرضا کاظمی علیرضا نوفرستی خدمات راننده ها: خدمه ها: 1305 معاونت دانشجویی
علی اسماعیل زایی امین اموال 1309 معاونت دانشجویی
سلطانعلی نظام دوست حسینعلی حسینی تاسیسات 1305 معاونت دانشجویی
منورعظیمی- مریم مزراعی- مریم مرعشی مظاهر شیرازی-زهرا درویشی تغذیه 1276 معاونت دانشجویی