اخبار جدید

1396/01/04

برنامه رادیویی بهار و بهار گه همراه نوروزی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان در اطلاع رسانی خدمات نظام سلامت به هم استانی ها و میهمانان محترم نوروزی

بر نامه رادیویی بهار و بهارگه، نوروز امسال همراه خانواده های محترم در سیستان و بلوچستان است.خانه