سايت اصلي
هشتمین کنگره ملی سلامت خانواده

اولین کنفرانس ملی دانشجویی اعتیاد

همایش جنبه های خاص بیماری مغزو اعصاب در دوران بارداری 7-8 تیر91

اولین همایش دانشجویی نوآوری ها در پرستاری و مامایی 3تا4 خرداد 91

پنجمین کنگره ملی آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت 25 تا 27 بهمن 91

اولین کنگره ملی دانشجویی اعتیاد با عنوان اعتیاد همگرایی منفی جهانی 19 تا 20 مهر91

اولین کنگره بین المللی علمی پژوهشی طب-ایثار

پنجمین همایش بین المللی روان پزشکی کودک و نوجوانان

پانزدهمین کنگره بین الملی علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی
All rights reserved