خانه
اخبار جدید

1396/06/28

انتصاب سرکار خانم دکتر فرزانه فرجیان به عنوان سرپرست معاونت غذا و دارو دانشگاه

دکتر محمود رضا میری رییس دانشگاه علوم پزشکی زاهدان با صدور حکمی سرکار خانم دکتر فرزانه فرجیان را به عنوان سرپرست معاونت غذا و دارو دانشگاه منصوب کرد.